ถุงผ้าสกรีนโลโก้

ปัจจุบันหลายๆ ประเทศมีการรณรงค์ลดโลกร้อนที่หลากหลายวิธี โดยปัญหาที่สร้างปัญหาให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆ คือ พลาสติก โดยพลาสติกนำมาทำเป็นถุงใส่อาหาร ซึ่งในแต่ละปีโดยเฉพาะประเทศไทยมีปริมาณพลาสติกที่ใช้มหาศาล โดยที่ต้องรอการย่อยสลายหลายสิบปี ทางรัฐบาลจึงหันมารณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าแทน จึงทำให้ร้านค้า หรือ หน่วยงานที่เห็นช่องทางเพื่อเป็นการโปรโมทย์ประชาสัมพันธ์ร้านค้า หรือหน่วยงานตัวเอง โดยการใส่โลโก้เข้าไปในถุงผ้า โดยแต่ละปีบริษัท ฯ  เรามีการผลิตถุงผ้าสกรีนโลโก้ไซต์ขนาดต่างๆ มากกว่า 300,000 ใบ ต่อปี  โดยที่จุดแข็งที่เราได้รับความไว้วางใจตลอด เนื่องจากเราใช้ถุงผ้าที่มีเนื่อใยผ้าที่มีความเหนียว คงทน ไม่หด อายุการใช้งานที่ยาวนาน เมื่อซักสีไม้ตก  พร้อมมีการขึ้นตัวอย่างจริงให้ลูกค้าตรวจงานก่อนผลิต  เพราะเรามีทีมกราฟฟิคที่คอยวางแบบ พูดคุยกับลูกค้ารับฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงราคาที่ลูกค้ามองแล้วว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *