กระเช้าของขวัญ

กระเช้าของขวัญ เป็นของขวัญส่งมอบแทนใจให้กับคนที่เรารัก เพื่อแทนคำขอบคุณ เยี่ยมผู้ป่วย โดยส่วนใหญ่แล้วกระเช้าของขวัญ มักจะทำในช่วงเทศกาล วันวาเลนไทน์  สงกรานต์  ปีใหม่  โดยบริษัท ฯ ของเราในแต่ละปี จะมีการทำกระเช้าของขวัญ มากกว่า 10,000 กระเช้าต่อปี เพราะกลุ่มเป้าหมายของเราคือองค์กร หน่วยงานต่างๆ  ที่ต้องจัดงบประมาณมาสั่งทำกระเช้า เพื่อแจก จุดเด่นของเรา คือ ลูกค้าสามารถวางงบประมาณ ต่อ 1 กระเช้า เช่น ไม่เกิน 700  1,000  1,500  2,000  3,000 บาท  ที่ราคากระเช้าของขวัญมีราคาที่ต่างกัน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน เช่น ถ้าให้เราอาจารย์ สินค้าที่อยู่ในกะเช้าอาจะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม อาหารบำรุงร่างกาย  แต่ถ้าหากเป็นกลุ่มผู้บริหาร สินค้าข้างในก็อาจจะเป็นพวกสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีราคาสูง ลูกค้าบางคนอาจจะให้ใส่เหล้า

โดยจุดขายของเราที่ทำให้ลูกค้าสั่งทำรับทำกระเช้าของขวัญของเรา เนื่องจากสินค้าที่เราใส่ในกระเช้า เป็นสินค้าที่ผลิตใหม่ มีอายุการเก็บรักษามากกว่า 6 เดือน โดยเราจะไม่นำสินค้าที่ใกล้หมดอายุใส่เข้าไปในกระเช้าของขวัญ เพราะเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์ อยากให้ผู้ได้รับมีความสุขจากของที่เราทำให้ เรามีคู่ค้าสินค้ามากกว่า 20 บริษัท ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่อยู่ในกระเช้าทุกชิ้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตใหม่ ไม่เป็นสินค้าที่มีปัญหา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *