ประเภทของกระดาษสำหรับใช้พิมพ์การ์ดเชิญ / บัตรเชิญ

การ์ดเชิญ / บัตรเชิญ เป็นหนึ่งในสินค้าพรีเมี่ยมประเภทหนึ่งที่ลูกค้าสามารถปรับแต่งและเลือกรูปแบบการ์ดได้ตามที่ต้องการ

ในการพิมพ์การ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนั้น หลังจากที่ได้ออกแบบการ์ดและโลโก้อันสวยงามแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงต่อไปถึงคือเรื่องของ “กระดาษ”
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ ลวดลายกระดาษ และความหนาของกระดาษ

ประเภทกระดาษที่นิยมนำมาใช้ในการพิมพ์การ์ดเชิญ / บัตรเชิญ

 • กระดาษอาร์ต (ARTCARD PAPER) แบ่งได้ดังต่อไปนี้ :
  – กระดาษอาร์ตมัน : เนื้อกระดาษมีความเรียบและเป็นมันเงา สามารถเคลือบเงาได้ดี พิมพ์งานออกมาได้สีเหมือนจริง
  – กระดาษอาร์ตด้าน : เนื้อกระดาษมีความเรียบ แต่ไม่มันเงา พิมพ์งานออกมาสีจะซีดลงเล็กน้อย
  – กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า : มีความหนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป เหมาะสำหรับพิมพ์งานต่างๆ ที่ต้องการความหนาพิเศษ
  – กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า : มีความแข็งแรงกว่ากระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า มีความหนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป เหมาะสำหรับพิมพ์งานหน้าเดียว
 • กระดาษปอนด์ (POND PAPER) :
  เป็นกระดาษเนื้อเรียบสีขาว นิยมใช้พิมพ์งานแบบสีเดียวมากกว่าหลายสี สามารถเขียนลงบนกระดาษได้ง่ายด้วยปากกาและดินสอ
  ผ่านการฟอกและอาจมีส่วนผสมจากเศษผ้า มีความหนาประมาณ 300 แกรม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสวยงามปานกลาง
 • กระดาษวาดเขียน (DRAWING PAPER) :
  เป็นกระดาษเนื้อหยาบ เหมาะสำหรับการ์ดรูปแบบสีน้ำ มีความหนาประมาณ 200-250 แกรม
  สามารถดูดซึมสีได้ดีกว่ากระดาษทั่วไป
 • กระดาษประกายมุข (SPARKLING PAPER) :
  กระดาษรูปแบบพรีเมียม เนื้อกระดาษเป็นประกายมุขเงางาม เหมาะสำหรับการ์ดที่ต้องการความหรูหราและสวยงาม

ข้อควรรู้

 • ควรเลือกกระดาษสีอ่อนๆ งานพิมพ์การ์ดจะออกมาสวยงาม
 • กระดาษที่มีความหนา 180 แกรมขึ้นไป จึงจะเหมาะสำหรับใช้ทำการ์ดเชิญ
 • เลือกขนาดของซองใส่การ์ดก่อน จากนั้นจึงค่อยเลือกกระดาษทำการ์ดที่มีขนาดพอดีกับซอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *