โครงการ CSR ของเรา

บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เยาวชนให้โตมาอย่างมีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
มีการส่งมอบความสุขให้กับนักเรียนมากกว่า 200 โรงเรียนโดยการมอบขนมนำเข้าจากประเทศเกาหลี